09.02.2013

В дитсадок не пускають нещеплених дітей

В дошкільний навчальний заклад оформлення дитини здійснюється згідно з Примірним положенням про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ України від 29.11.2002 року №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», де визначено обсяг обстежень та профілактичний огляд дитини відповідними спеціалістами. Зокрема, в цьому Положенні зазначено, що «питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією».

Про відвідування дитиною дошкільного навчального закладу лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я при вирішенні цього питання керується такими нормативно-правовими документами: Закон України від 24.02.1994 № 4005-Х11 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (стаття 27). Закон України від 06.04.2000 № 1645411 «Про захист населення від інфекційних хвороб» (стаття 12). Наказ МОЗ України від 16,09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обігу медичних імунобіологічних препаратів» яким затверджено Календар профілактичних щеплень, Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики та Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.

Згідно з цими законодавчими актами профілактичні щеплення з метою запобігання захворювання на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець, кір та гепатит В в Україні є обов’язковими і включаються до Календаря щеплень.

Якщо батьки або законні представники дитини відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження — засвідчити це актом у присутності свідків,відповідно до статті 12 Закону України від 06.04.2000 № 1645-111 «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Дітям, які не отримали профілактичні щеплення згідно із календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється, відповідно до статті 15 Закону: «У разі, якщо профілактичні щеплення проведено із порушенням установлених строків у зв’язку із медичними протипоказаннями, при благополучній епідеміологічній ситуації, за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».

Така зазначена норма Закону необхідна для забезпечення епідеміологічного благополуччя в дитячих колективах.

Дитина, яна не отримала відповідних щеплень, несе загрозу занесення в дитячий колектив небезпечної інфекції і можливості захворювання дітей, в першу чергу тих, що не отримали щеплень внаслідок об’єктивних причин — медичних протипоказань її до імунізації. Крім того, ці діти можуть стати джерелом формування у оточуючих щеплених дітей бактеріоносійства (стану, коли ознаки захворювання відсутні, але збудник інфекції знаходиться в організмі). Ставши бактеріоносієм, вони в свою чергу в сімейному і побутовому оточенні становлять загрозу для маленьких дітей, які дуже тяжко переносять інфекційні захворювання. Штучне зростання невакцинованих відбувається за рахунок дітей, батьки яких безпідставно відмовились від щеплення. Приймаючи рішення про відмову від вакцинації, батьки мають подбати про індивідуальне навчання дитини.

Навчальних закладів, де могли б навчатись виключно не щеплені діти в Україні не існує. Зміна порядку зарахування до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів дітей, батьки яких відмовились від проведення їм щеплень, не є можливим, адже це суперечить чинному законодавству України.

Однак, право на здобуття дошкільного виховання дітьми, які не мають профілактичних щеплень без поважних причин, а лише через небажання батьків, може бути реалізоване шляхом його отримання в індивідуальній формі.

 

  • Гость: Правильно влада вчиняє, такі дії допоможуть запобігти поширенню інфекцій в дитсадках, нічого поганого в цьому немає