16.09.2012

Державний дендрологічний парк «Тростянець»

Державний дендрологічний парк «Тростянець»   НАН   України   є  видатним  шедевром  садово- паркового  мистецтва XIX століття, який ство­рений завдяки зусиллям і коштом відомого на теренах Російської імперії Івана Михай­ловича Скоропадського, діда останнього гетьмана України Павла Скоропадського.

Загальна    площа    дендрологічного   парку -  204 га.  Він,  один  із  найкращих  у  Європі   за своєю    художньою   цінністю,   є  чудовою   базою    для   наукової   роботи   з   паркознавства,  дендрології    і    насінництва.   Це   -   справжній  музей    природи. У   ньому   представлені   близь­ко    1700   деревних   та   чагарникових   порід   і  їх  різновидів,   250    сортів    декоративних    квіткових    рослин.   За     чисельністю    садово -декоративних  форм   хвойних   дерев,  а  тут  їх  понад  100,   парк   займає перше місце в Україні.

Дендрологічний парк «Тростянець» ще називають «маленькою    Швейцарією»,    бо    типову     для   Лівобережного лісостепу  рівнинну   місцевість   упродовж   30   років    штучно    було  перетворено   у   гірський   ландшафт   з   цілою          системою   ставків  -  Великий   став.  Лебединий,  Куциха та ін.

Дендропарк  -  складова   Ічнянського    Націо­нального       природного      парку,  популярний об’єкт  туризму  та  екскурсій.  У  2008  році  його відвідало   більше  16  тисяч  екскурсантів, у  тому    числі   з   близького   та    далекого   зару­біжжя.